Monthly Archives

Tháng Chín 2022

Cách sử dụng lệnh Taskkill trong Windows 10/11

Command Prompt là nơi có nhiều tiện ích mạnh mẽ có thể giúp bạn khắc phục sự cố hoặc thậm chí khắc phục cài đặt Windows của bạn. Cùng với các thủ phạm thông thường như Trình kiểm tra tệp hệ thống và Diskpart, lệnh Taskkill là một công cụ…