13 ứng dụng tốt nhất để kiếm thêm tiền

Tìm cách kiếm thêm tiền có thể là một thách thức nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu. Kiếm nhiều tiền hơn và sắp xếp công việc phù hợp với lịch trình vốn đã bận rộn của bạn có thể mất rất nhiều thử nghiệm và sai sót. Một tùy chọn để xem…

Cách ngăn Microsoft Edge tự động mở

Microsoft Edge—trình duyệt web gốc trong Windows 11 và 10—đôi khi khởi chạy ngay cả khi bạn đã đặt một trình duyệt khác làm mặc định. Nó có thể tải cùng với hệ điều hành khi khởi động, tải trước các quy trình liên quan đến nền khác nhau…